Victualia nätverket för närproducerad mat

Victualia är en ekonomisk förening i Örebro län.
Medlemmarna består av livsmedelsproducenter, mathantverkare, detaljister och restauranger.
www.victualia.se

Stöd deras nätverk som konsument, se hemsidan för mer information.