Bondens egen Marknad

November 2013

Bondens egen marknad har tyvärr lagt ned sin verksamhet på Olof Palmes torg. En direkt orsak av för lite kunder.

Det har också kommit fram nya regler gällande kassaregister för torghandel som börjar gälla vid årsskiftet 2013/2014. Detta kommer antagligen påverka utbudet av närodlat och ekologiskt i stan.


Klicka här för Bondens egna hemsida